Pojištění

Druhy nabízeného pojištění:

 • povinné ručení
 • havarijní pojištění
 • pojištění schopnosti splácet
 • pojištění GAP

Doplňkové pojištění:

 • pojištění čelního skla
 • úrazové pojištění osob
 • pojištění asistence
 • pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
 • pojištění zavazadel
00044018.jpg.ximg.l_6_m.smart.jpg

Pojištění při financování vozu s Renault Finance

Po celou dobu trvání leasingové nebo úvěrové smlouvy je povinnost mít vozidlo pojištěno, jak ze zákona (povinné ručení), tak mít i uzavřené havarijní pojištění.

Havarijní pojištění je součástí splátek leasingu nebo úvěru, kde Vám zaručujeme zvýhodněnou fixní sazbu pojistného po celou dobu financování.         

U povinného ručení je možná i přefakturace pojistného se zohledněním Vašich bonusů za bezeškodní průběh z předchozího pojištění.

Pojištění při hotovostním prodeji

I v případě pořízení vozidla v hotovosti máte možnost využít všechny výhody našeho komplexního značkového pojištění (havarijní pojištění i povinné ručení). Konkrétní nabídku Vám předložíme na vyžádání.

Renault pojištění nabízíme ve spolupraci s renomovanými pojišťovnami Allianz, Kooperativa, Uniqa. 

eu3.jpg.ximg.l_6_m.smart.jpg

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet je produkt, kterým si pojistíte Vaši schopnost splácet leasingové/úvěrové splátky i v případě neočekávaných událostí, majících vliv na Vaši finanční situaci.

Pojištění schopnosti splácet je nabízeno ve variantách:

BASIC (dlouhodobá pracovní neschopnost, úplná a trvalá invalidita, úmrtí).

PREMIUM (navíc obsahuje pojištění proti ztrátě zaměstnání).

 

Pojištění GAP

Renault pojištění Vám díky produktům kombinujícím havarijní pojištění a pojištění GAP nabízí plnou pojistnou ochranu, která Vás zbaví starostí při řešení událostí:

 • odcizení vozidla,
 • totální škody v případě havárie nebo zničení vozidla živelnou událostí.

Toto pojištění Vás chrání před snížením pojistného plnění souvisejícím s poklesem hodnoty vozidla v čase, protože kryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a jeho aktuální časovou cenou v okamžiku těsně před vznikem pojistné události. Díky tomu budete mít dostatek finančních prostředků na nákup nového automobilu tzn. pojistné plnění ve výši 100 % pořizovací ceny vozidla v prvních 3 letech.

Pojištění GAP nabízíme ve dvou verzích, jako součást havarijního pojištění - pojistka 4 v 1 (havarijní pojištění + pojištění GAP + pojištění čelního skla + pojištění příspěvku na náhradní vozidlo) nebo jako samostatné pojištění GAP – doplněk k havarijnímu pojištění.

Slovníček pojmů

Pořizovací cena vozidla = Částka, na kterou je nové vozidlo pojištěno a odpovídá celkové kupní ceně vozidla vč. Výbavy a příslušenství, uvedené na faktuře vystavené prodejcem. Současně představuje max. částku, která bude vyplacena v případě pojistné události vozidla.

Časová cena = představuje aktuální tržní hodnotu vozidla odpovídající jeho staří a opotřebeni, za kterou lze pořídit totožné vozidlo.

Totální škoda = jde o škodu, kdy náklady na opravu vozidla by převýšily časovou cenu vozidla. Oprava se v těchto případech neprovádí.

 

Jak funguje GAP

Po dobu minimálně tří let od zakoupení vozidla Vám bude garantováno, že v případě odcizení celého vozidla, nedojde-li k jeho nalezení do 30 dnů od nahlášení policii a v případě škody, u níž by náklady na opravu převýšily časovou (obecnou) cenu vozidla (totální škoda) Vám pojišťovna vyplatí rozdíl mezi pořizovací a obecnou cenou vozidla. Navíc je možné pokrytí i spoluúčasti na havarijním pojištění.

gap_tylko_jeden.png.ximg.l_6_m.smart.png

Jak postupovat při dopravní nehodě

Bezprostředně po nehodě:

 • zastavte a zabezpečte místo nehody rozsvícením varovných světel a následně i výstražným trojúhelníkem
 • při opuštění vozidla mějte na sobě oblečenu reflexní vestu
 • zjistěte, zda došlo ke zranění účastníků dopravní nehody, případně poskytněte první pomoc a přivolejte záchranáře prostřednictvím tísňové linky 112
 • zkontrolujte, zda z havarovaných vozidel nevytékají provozní kapaliny
 • zdržte se požívání alkoholu nebo medikamentů pod jejímž vlivem je zakázáno řídit motorové vozidlo

Policii voláme vždy v případě:

 • zranění či usmrcení
 • vzniklé hmotné škody na některém zúčastněném vozidle vyšším než 100 000 Kč
 • je poškozena nebo zničena pozemní komunikace nebo její příslušenství (značky, svodidla apod.)
 • je poškozen nebo zničen majetek třetí nezúčastněné osoby (zaparkované vozidlo, oplocení apod.)
 • nejste schopni vlastními silami uvést komunikaci do provozuschopného stavu (vyteklé provozní kapaliny, rozsypaný náklad apod.)
 • nespolupráce ostatních účastníků / ujetí z místa / nedokážete se domluvit s cizinci
 • podezření o požití návykových látek ostatními účastníky
diagram2.png.ximg.l_12_m.smart.png

Za bezdůvodné přivolání policie na místo nehody Vám nehrozí sankce.

Ignorujte na místě nehody asistenční služby, které jste si sami neobjednali!

Volejte vždy asistenční linku vaší pojišťovny

  Asistenční služba pro zajištění odtahu 
(ČR i zahraničí)
Klientská linka pojišťovny 
(při volání z ČR)
Allianz +420 283 002 780 841 170 000
Kooperativa +420 266 799 779 841 105 105
Uniqa +420 272 101 020 800 120 020
Česká Pojišťovna +420 841 114 114 841 114 114

V případě, že potřebujete s čímkoliv poradit, obraťte se s důvěrou na klientskou linku vaší pojišťovny. Potřebujete-li zajistit odtah vozidla, volejte asistenční společnost vaší pojišťovny:

Vaší pojišťovnu naleznete na zelené kartě k Vašemu vozidlu.

Formulář Záznam o dopravní nehodě ke stažení.

 

4.74

2248
4.74
5
Společnost

hodnocení dealera

4.74 Již hodnotili(2248)
Prodáváme vozy značek
×